Natječaj za: Vizualni identitet Vukovarskog vodotornja

Natječaj za: Vizualni identitet Vukovarskog vodotornjaMario Periša :: prije 6 godina

Javni i pozivni natječaj za izradu vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja - simbola hrvatskog zajedništvaPoziv

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar u suradnji s Gradom Vukovarom (u daljnjem tekstu: Naručitelj) poziva autore i kreativne timove (u daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva.

Tema i cilj natječaja

Tema natječaja je izrada Idejnog rješenja vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja. Identitet vodotoranj treba predstaviti javnosti sa svim njegovim sadržajima i namjenom. Vukovarski Vodotornja je jedan od glavnih promotora grada Vukovara, kako zbog zanimljivosti arhitekture, tako i zbog njegove uloge u najnovijoj povijesti. Zamisao je da Vodotoranj u sebi objedini navedeno, ali i da pošalje jasnu poruku stremljenja Vukovara prema budućnosti. Navedeno treba biti prepoznato kroz vizualni identitet kojim se mora postići prepoznatljivost, simbolika i snaga Vodotornja kao simbola zajedništva.

Naručitelj ovim natječajem želi dobiti prijedloge vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja - simbola hrvatskog zajedništva. Nagrađena će biti tri najbolja rješenja, odabrana od strane žirija. Prvonagrađeni rad postat će vizualni identitet Vukovarskog vodotornja.

Informativni sastanak i obilazak Vukovarskog vodotornja — 26.05. u 13 sati

Pozivamo pozvane timove i sve ostale zainteresirane autore i timove na informativni sastanak koji će se održati u petak 26.05.2016. s početkom u 13 sati, u Hrvatskom domu Vukovar, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, Vukovar. Nakon informativnog sastanka pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi natječajnih rješenja.

Najava sudjelovanja na informativnom sastanku je do 25. 05. 2017. zaključno 16 h. Najava sudjelovanja se vrši elektroničkom poštom na e-mail. Poruku je potrebno nasloviti „Viz. Id. Vukovarski vodotoranj – Informativni sastanak“. U tekstu poruke navesti ime autora + autorskog tima, broj telefona i/ili mobitela autora koji najavljuju svoje sudjelovanje na infoemativnom sastanku. E-mail se šalje na adresu: [email protected]
* Sudjelovanje na brifingu nije obavezno.

Ocjenjivačko povjerenstvo

Ocjenjivanje prispjelih radova vršit će Ocjenjivačko povjerenstvo,čiji je zadatak odabrati najbolja autorska rješenja, u sastavu:

 1. Marina Sekulić, pročelnica Upravnog odbora Grada Vukovara
 2. Ivanka Miličić, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar
 3. Ružica Marić, ravnateljica Gradski muzej Vukovar
 4. Goran Rako, projektant obnove Vukovarskog vodotornja Radionica Arhitekture
 5. Vanja Ilić, glavna projektantica Projekta interijera Vukovarskog vodotornja
 6. Ivan Doroghy, profesor na Studiju Dizajna
 7. Marko Jovanovac, diplomirani dizajner, koordinator raspisa natječaja

Nagradni fond

Ukupni fond nagrada iznosi 45.000 kn neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

 1. nagrada: 20.000,00 kuna neto
 2. nagrada: 15.000,00 kuna neto
 3. nagrada: 10.000,00 kuna neto

* Pozvanim autorima/timovima će za rad na idejnim rješenjima biti isplaćeno obeštećenje u iznosu od 4.000 kn neto, neovisno o broju radova, i to u slučaju da ne osvoje neku od nagrada, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim odredbama Natječaja.

Rokovi

 • 22.05.2017. - Otvaranje natječaja
 • 26.05.2017. - Obilazak objekta
 • 27.06.2017. - Zatvaranje natječaja (zaprimanje radova do 16 sati.)
 • 05.07.2017. - Objavljivanje rezultata natječaja
 • 12.07.2017. - Izložba pristiglih i nagrađenih radova / izlaganje / okrugli stol

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajne radove treba pripremiti i predati u digitalnom zapisu (.pdf) na CD-ROM-u ili USB -u. Pojedina prezentacija natječajnog rada mora biti pripremljena u najmanjem obujmu prema specifikaciji navedenoj u Projektnom zadatku. Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Adresa za slanje radova

Natječajni radovi šalju se na adresu:

Hrvatski dom Vukovar 
Josipa Jurja Strossmayera 20 
32000 Vukovar 
„Natječaj za izradu vizualnog identiteta“.

Natjecatelji uz rad prilažu omotnicu u kojoj se nalaze potpisani i popunjeni:

 1. Prijavnica, koja je dio natječajne dokumentacije (Prijavnica.doc)
 2. Izjava o Autorstvu, koja je dio natječajne dokumentacije (IzjavaAutorstvo.doc)

Dokumentacija

Pozivna dokumentacija sastoji se od četiri djela:

Komentari su isključeni za ovu vijest.