Trgovanje Ljudima

Kontakt

Vrsta natječaja

  • Fotografski sadržaj
  • Privatno ocjenjivanje

Kraj natječaja

  • 15.09.2013. 01:00

Hrvatski Crveni križ, uz potporu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), povodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada inicirao je pokretanje regionalne kampanje pod nazivom «Red Bell – Crveno zvono».

Kako bismo podigli svijest javnosti i senzibilizirali medije o uzrocima nastanka i posljedicama trgovanja ljudima u sklopu kampanje Hrvatski Crveni križ (HCK) u suradnji s Canonom i Zborom fotoreportera Hrvatske raspisuje natječaj za fotografiju na temu trgovanja ljudima.

Cilj natječaja je vizualno ilustriranje oblika trgovanja ljudima kao što su: prisilna prostitucija, ilegalna posvojenja, prisilno prosjačenje, radno iskorištavanje, odstranjivanje organa, iskorištavanje osoba s invaliditetom, prisilni brakovi, dječja prostitucija, prisila djece na prosjačenje itd.

Što je trgovanje ljudima?
Trgovanje ljudima je kupovanje i/ili prodaja ljudi kroz uporabu sile, obmane, prijevare, zlouporabu moći ili drugih sredstava s ciljem iskorištavanja.

PROCES trgovanja ljudima obuhvaća: vrbovanje, transport, tranzit, prihvat i zadržavanje. SREDSTVA koja se pri tom procesu koriste su: prijetnje, prisile, otmice, prijevare, obmane, laganje, zlouporaba moći i dr. s CILJEM iskorištavanja žrtava u svrhu prostitucije, pornografije, prisilnog rada, ropstva i ropstvu slične prakse, nelegalnog posvajanja te odstranjivanja organa.

Koriste se različiti mehanizmi kontrole i prisile (psihičko i fizičko zlostavljanje) kako bi se žrtve trgovanja ljudima prisililo na obavljanje različitih poslova: rad u restoranima i hotelima, rad u domaćinstvu, rad u poljoprivrednim domaćinstvima i farmama; kao i prisilnu prostituciju, prisilno prosjačenje, prisilno sklapanje brakova i dr.

Više o temi možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-azil-i-migracije-trgovanje-ljudima-214
http://www.mup.hr/31.aspx
http://www.uljppnm.vlada.hr/
http://www.ungift.org/

Ključne riječi:
Trgovanje ljudima, prisilni rad, prisilna prostitucija, prosjačenje djece, prisilni brakovi, human trafficking, child exploitation, forced labor, forced marriages, modern day slavery

Autori fotografija se mogu fokusirati na jedan ili kombinaciju više aspekata trgovanja ljudima u bilo kojoj od faza trgovanja ljudima (vrbovanje, transport, iskorištavanje). Autor fotografija ima slobodu na svoj način obraditi zadanu temu uz uvjet da fotografija uvažava prava i dostojanstvo žrtava, a posebice djece.

Autor može poslati do 3 pojedinačne fotografije. Kako bismo zaštitili prava djece, za svaku fotografiju koja je snimljena na području RH, a na kojoj je lice djeteta prepoznatljivo, autor mora priložiti formular HCK o odobrenju roditelja/staratelja za objavu fotografije/a u javnost.

Time podsjećamo na odredbe Zakona o medijima, Konvencije o pravima djeteta, Kodeksa časti novinara i drugih dokumenata koji reguliraju pitanje privatnosti i dostojanstva žrtava i djece u medijima. Formular se nalazi u prilogu natječaja.

Natječaj će biti otvoren od 12. srpnja do 15. rujna 2013. godine, a sudjelovati mogu svi punoljetni građani Republike Hrvatske. Ukoliko se autor prijavljuje s arhivskim fotografijama snimljenima na području RH, a na kojima je jasno prepoznatljivo lice djeteta, autor je dužan priložiti spomenuti formular HCK o odobrenju za objavu.

Objava fotografija, dodjela nagrada i otvorenje izložbe odabranih fotografija održat će se 18. listopada 2013. godine na Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima.

ŽIRI

Žiri za odabir pobjedničkih fotografija je:
1. Mario Romulić
2. Dražen Stojčić
3. Krasnodar Peršun
4. Damir Hoyka
5. Nives Vudrić

NAGRADE

1. nagrada: Canon EOS 100D
sponzor: Canon
2. nagrada: tečaj ronjenja i podvodne fotografije
sponzor: Ronilački klub HRVI «Nemo Adriatic»
Marjan Radović – podvodni fotograf
3. nagrada: bit će naknadno objavljena
sponzor: bit će naknadno objavljen
4. – 20. nagrada: poklon paket
sponzor: Hrvatski Crveni križ

Novčana ili materijalna nagrada smatra se autorskom naknadom za korištenje autorskog djela u sljedeće svrhe:
– promociju ovog natječaja na internetskim stranicama, društvenim mrežama i specijaliziranim publikacijama Hrvatskog Crvenog križa, Zbora fotoreportera Hrvatske i sponzora natječaja;
– promociju ovog natječaja u medijima;
– edukaciju i informiranje javnosti o trgovanju ljudima. Korištenje nagrađenih fotografija bit će regulirano autorskim ugovorom. Autor zadržava sva prava nad poslanim fotografijama.

PRAVILA SUDJELOVANJA

1. Sudjelovati mogu svi punoljetni građani Republike Hrvatske.
2. Natječaj je otvoren od 12. srpnja do 15. rujna 2013. godine
3. Fotografije se zaprimaju od 12.07. na servisu Mediapitch, www.mediapitch.net
4. Autori mogu poslati ukupno 3 pojedinačne fotografije.
5. Za sve fotografije autor mora priložiti sljedeće podatke: – mjesto i datum kad je snimljena, kratak opis (priču, povod) kako je fotografija nastala i zašto je relevantna za temu natječaja. Za svu djecu prikazanu na fotografijama snimljenima u RH na kojima je prepoznatljivo lice djeteta autor mora priložiti ispunjeni obrazac HCK s pismenim odobrenjem roditelja/staratelja djeteta/djece za objavu i korištenje fotografije u svrhe predviđene natječajem (djecom i mladima smatraju se osobe do 18 godina starosti).
6. Sve fotografije moraju biti u digitalnom formatu, minimalno 3000 piksela po dužoj stranici, u JPG formatu, kompresije 10 ili više.
7. Za natječaj su dozvoljene i foto-montaže, kao i fotografije snimljene u studiju.
8. Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti logotipe tvrtki.
9. HCK i Zbor fotoreportera Hrvatske zadržavaju pravo na objavu svih fotografija odabranih za izložbu na svojim internetskim stranicama, na društvenim mrežama te u svojim specijaliziranim publikacijama te korištenje za edukaciju i informiranje o problemu trgovanja ljudima kroz aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa. Sve fotografije će, neovisno o mjestu objave, biti potpisane.

Organizator natječaja je isključio komentare.
Molimo vas da se prijavite kako bi vidjeli pristigle prijave.