Kultura u fokusu

Kontakt

Vrsta natječaja

  • Fotografski sadržaj
  • Privatno ocjenjivanje

Kraj natječaja

  • 31.01.2016. 22:59

 Fotografski natječaj KULTURA U FOKUSU, otvoren je za sve profesionalne fotografe, amatere i građane, koji su u 2015. godini fotografski zabilježili neku od kulturnih manifestacija (predstave, izložbe, performanse, koncerte, muzeološke izložbe …).

Cilj projekta je stvaranje riznice fotografija dokumentarnog materijala s umjetničkom vrijednošću, promocije kulturnog stvaralaštva, stvaranja baze fotografija za daljna istraživanja autorskih djela, kao i poticanja kreativnog izričaja i veće zastupljenosti kulturnih sadržaja u medijima i na društvenim mrežama.

Sadržaj ovog natječaja koristio bi se za postav gostujućih izložbi diljem Hrvatske, kao i za stvaranje digitalne galerije fotografija dostupne javnosti putem društvenih mreža.

Fotografija u svojstvu dokumentacije sadržaja, dokument s osnovnim karakteristikama kulturno-povijesne vrijednosti, ima značajno mjesto po svojim muzeološkim vrijednostima, u fundusima kulturnih institucija, te uz povijesnu dokumentarnost ujedno nosi obilježja novostvorene stvarnosti kreativnog autorskog izražaja.

 Interpretativnoj fotografiji u punoj mjeri dopuštena je kreativnost i slobodno korištenjesvih strukturalnih elemenata njenog métiera (svjetlosti, sjena, rakursa i vizura), izvjesno estetizirano “krivotvorenje” vizualne stvarnosti, višeznačnosti, naglašavanje pojedinih dijelova cjeline itd., a snimani muzejski (izloženi) predmet može postati polazištem i predloškom za eventualno novo umjetničko djelo (ovisno o talentu onoga tko snima), koje može nastaviti svoj život i izvan okrilja muzeja.“(Šiftar)

U Hrvatskoj i u svijetu ne obrađuje se dovoljno i ne posvećuje pažnja dokumentarnoj ili interpretativnoj fotografiji i njenim specifičnostima, ni s muzeološkog (teorijskog), ni s muzeografskog (praktičnog i primijenjenog) stajališta, kao i fotoreporterskoj fotografiji.

Stoga, kroz ovaj natječaj namjera je ostvariti dodatnu pozornost autora i kulturnih  institucija za ovaj vid umjetničkog izražaja, poticati kreativnost i ostvariti uvjete za umjetnička i znanstvena istraživanja temeljena na dokumentaciji sadržaja, kao i ostvarivanja bolje komunikacije i dostupnosti sadržaja kulturnih događanja široj javnosti.

PRAVILA
Fotografski natječaj KULTURA U FOKUSU, otvoren je za sve profesionalne fotografe, amatere i građane, koji su u 2015. godini fotografski zabilježili neku od kulturnih manifestacija (predstave, izložbe, performanse, koncerte, muzejske postave …).

Svaki autor može maksimalno poslati 10 fotografija.

 Institucija,ustanova koja zastupa prava autora može sudjelovati s 20 fotografija.

Natječaj je javan i sudjelovanje je besplatno. Autori fotografija zadržavaju autorskaprava i prijavljivanjem se slažu da se njihove fotografije, bez naknade,koriste u promotivne svrhe u svim promotivnim materijalima, te u svim promotivnim događanjima kao i na internetskim stranicama, društvenim mrežama i specijaliziranim publikacijama vezanim uz natječaj).

Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne teme natječaja.

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici.

Nije dopušteno stavljanje nikakvog teksta, pa niti potpisa autora na fotografiji.


Rezolucija fotografija je 300dpi i 3000px po dužoj stranici, u .jpg formatu.

U opisu potrebno je upisati: mjesto, vrijeme i opis događaja (npr. Otvaranje izložbe slika Ede Murtića u galeriji ...), te ime autora.
Žiri će od pristiglih radova odabrati najbolje fotografije, pritom vodeći računa o ideji, kompoziciji, kreativnosti, tehničkoj kvaliteti i kvaliteti prikaza zadane teme.

Upload fotografija vrši se na stranici mediapitch.net, nakon registracije. Autori su obvezni  upisati funkcionalni mail, ime i prezime, kako bi bili pravodobno informirani o rezultatima natječaja.

Nagradni fond

  1. nagrada 1000kn
  2. nagrada 500kn

Te prigodni sponzorski darovi i nagrade.

Natječaj je produžen do 31. sječnja 2016. godine.

Fotografije koje stignu nakon završetka natječaja, ili ne ispune neke od zadanih uvjeta navedenih u prethodnim točkama, neće se razmatrati.Molimo vas da se prijavite kako bi vidjeli pristigle prijave.